scarves & wraps

STOLA BLANKET, 57 GRASS GREEN, medium
€350.00 €140.00
1 color
PLAID, 650, medium
€1,350.00 €1,215.00
2 colors
PLAID, 100, medium
€1,350.00 €1,215.00
2 colors
PLAID, 2, medium
€1,350.00 €1,215.00
2 colors
PLAID, 750, medium
€1,350.00 €1,215.00
2 colors
STOLA BLANKET, 21 MEDIUM RED, medium
€350.00 €140.00
1 color
COPERTA ICON JACQUARD BLANKET, 0384 OFF WHITE MULTICOLOR, medium
€1,150.00 €460.00
1 color